WURGGREEP

buitenaardse waarschuwing

De vraag voor het interview stond in een mail. Een afspraak volgde. Van achter het scherm van mijn computer tikte ik vragen in. Antwoorden verschenen bijna onmiddellijk. Het is niet van belang wanneer de lezer dit interview naar het land der fabelen verwijst. Iedereen gelooft in het leven wat hij wil geloven.

Waarom valt mij de eer te beurt?
Toeval. Interviews geven wij op dit moment aan mensen over de hele wereld. Via gerichte stralen.

Wat moet ik me voorstellen bij deze buitenaardse benadering?
Niets. Onbelangrijk. Wij houden mensen een spiegel voor.

Maar….hoe zit dat bij voorbeeld met de taal?
Alles verloopt vanzelf. Elke benadering wordt aangepast aan de locatie op aarde. Elk type interview zal daarbij verschillen.

Het duizelt mij. Mag ik uitgaan van een speciaal soort van invasie op dit moment?
Nee. Alleen willen we wereldwijd de bevolking wakker schudden. Voor het te laat is.

Hoezo ‘te laat’?
Vanuit ons standpunt in de ruimte, noem ons de bron of het licht zien wij ontwikkelingen. Op dit moment dreigt een klein groepje deze voortgang te willen bepalen: van democratisch naar een wereld technocratie.

O ja?
De dwang van die kleine groep is eenzijdig en wordt van boven opgelegd. Ze gebruikt wat historisch gegroeid is zoals materialisme, doorgeslagen consumentisme en opkomende anarchie. Deze mix zorgt voor chaos. Gaat dat in dit tempo door dan kan dat voor jullie verkeerd aflopen.

‘Verkeerd aflopen’, hoe zien jullie dat?
Het eindpunt van de transformatie waar jullie nu inzitten wordt nu gekaapt. In plaats van met elkaar op jullie planeet de toekomst vorm te geven. Klimaatleugens en virusangsten worden gebruikt voor een trans humane transformatie. Angst, dat is bekend, vervreemdt op den duur mensen van alles, iedereen van elkaar. Dat is precies de bedoeling van een onzichtbaar groepje opererend groepje zonder moreel besef.

Zoiets moet dan knallen, de geschiedenis laat dat zien!?
Zo is het. Dwingend alles van boven opleggen. Kan niet.

Hoe dan wel? Is een totalitair systeem hoe dan ook niet het logisch gevolg van de technocratische weg?
Denk even niet in systemen en in links of rechts. Voor je het weet raak je verstrikt. Ga uit van de basis. Mensen willen veilig en in vrijheid hun leven vormgeven. AI kan daarbij helpen, maar stel je voor dat dit een vertrekpunt is naar een onmenselijk doel!

Mee eens, maar wat kan ik met die wetenschap?
Kijk eerst om je heen. Onderdrukking, machthebbers liegen aan een stuk. Valse beschuldigingen worden zelfs heel normaal. Corruptie en censuur nemen toe. De balans steeds meer verstoord. De beerput open aan het eind van een periode. Iedereen zoekt houvast, is in die chaos doodsbang te maken. Daarin spelen de lachende autoriteiten voor cowboys. Tja, obtimaal regeren van een verdeeld en angstig volk is aantrekkelijk.

Wacht even. Zit de bestaande macht zit een gezonde ontwikkeling in de weg? Precies. Macht met geld. Onzichtbaar voor jullie geeft een groepje wereldwijd opdrachten en zorgt voor dekking. Gangbare correcties en controles vanuit journalisten, rechters, wetenschappers en ook vanuit de religieuze hoek zijn afgevallen. Iedereen kan iets roepen, of het nu waar is of niet. Vergeet niet: met veel geld leef je in een andere wereld. Die wereld wil controle over onderdanen. Noem ze schapen of slaven. Dan kunnen ze genieten van die macht.

Klinkt pervers. Onze cultuur over de top?
De eindtijd van jullie beschaving lijkt in moreel opzicht ingezet. Op dit moment wordt gesproken over een reset. In werkelijkheid dus een kaping van een natuurlijke transformatie naar een hoger menselijk niveau. Veel burgers in alle landen over de wereld zijn zoekend en voelen dat iets van niet klopt. Ze weten geen raad met dat gevoel omdat ze die kaping niet in de gaten hebben. Intussen wordt daar gebruik van gemaakt. Dat is wat er aan de hand is.

Iets klopt niet, inderdaad. En elke dag dwingend die angstbeelden via de media. Dat lijkt op een angstcontrole. Dat wordt nog erger? Omkeringen en toenemende verstrengelingen zullen toenemen maar ontkent worden. Het liegen en bedriegen klimt naar een hoogtepunt. Een meerderheid van de bang gemaakte burgers verdedigen de bizarre maatregelen van de machthebbers! De leiders lachen. Op die manier gesterkt in hun macht, volgt nog eigenzinniger gedrag! Vergeet niet dat overheden handelen in opdracht. Ze zijn slechts uitvoerders van de machtige grote bedrijven en banken, zeg maar het geld, die hard op weg zijn het leven van iedereen op deze aarde te bepalen en dat willen controleren.

Wacht even. De omwenteling naar die nieuwe wereld orde, die reset is in volle gang?
Van boven gekaapt ja en de uitvoerders manipuleren. Zolang mensen niet wakker worden en zich verenigen zal dit proces accelereren. Denk na en stel je voor: centraal een nieuwe wereldorde op technologische grondvesten. Zoiets mist elke menselijke basis, zowel wat betreft richting als inhoud! Het volk als AI robots. De robots vervangen dan het volk.

Een griezelige transformatie! Wat moet ik me van de nabije toekomst voorstellen?
Allereerst afbraak. Dat vindt nu plaats maar vervolgt stormachtig, van bovenaf dus aangestuurd. De mensen voeren het uit zoals dat vroeger ging met soldaten als pionnen in een oorlog. Zonder aan de mens te denken, dat is niet interessant, in de voortgang volledig afwezig. Dat kan ervoor zorgen dat de mensheid zoals die voor velen nu bestaat zal uitsterven. Door een techno-navelstreng vanuit dat groepje. In plaats van een transformatie waar alle mensen door technische mogelijkheden aan meedoen. Heel destructief.

Zozo. Zelfdestructie dus. Dat klinkt gruwelijk. Is er op dit moment een concreet gevaar? Jazeker. Let voor goed op! Denk na. Hoe verloopt de propaganda over die Great Reset? Probeer voortdurend openheid en informatie te krijgen over wat dat klein opererend groepje uitvoert. Hou die uitvoerende regenten in de gaten. Ze blijven dwingend maatregelen opleggen en strooien zand in ieders ogen door sprookjes te vertellen vol tegenstrijdigheden. Kijk hoe mensen tegen elkaar worden uitgespeeld. Verraders beloond! Bij het lezen van de media en het kijken ernaar mag je niet vergeten dat alle mainstream is omgekocht. Geld speelt immers geen rol? Ook bij zogenaamde wetenschappers die in dezelfde richting praten. Allemaal verkondigen ze een zogenaamde waarheid. Onzin natuurlijk. Trap niet in dat eenrichtingverkeer, zoals in oorlogstijd. De leugen regeert op alle fronten. Gecontroleerd worden oppositie en demonstraties. Zo ook de fact checkers!

Zien jullie lichtpuntjes in dit gruwelijke totaalbeeld?
Alleen vanuit de basis, mens met natuur in het klein kan een nieuwe cultuur uit de oude getransformeerd worden. Met techniek als hulpmiddel. Dat betekent niet de mens maar de AI gecontroleerd invoegen. Laat jullie je dus geen reset of vierde revolutie opdringen. Met de huidige communicatie middelen kan zoiets juist samen op jullie planeet gedaan worden. Alles hangt af of dat jullie lukt. De vrijheid van ieders leven staat op het spel. Alle mensen samen als groep.

Maar, hoe moet dat? Er zijn hier en daar initiatieven in het klein, dat weet ik. Maar hoe verder? Heeft het eigenlijk wel zin tegen die reuzen met bulldozers iets te ondernemen?
Gebruik de huidige techniek vanuit die basis die ik aangaf. Wij waarschuwen en wijzen. Vanuit een helikoptervisie in de ruimte.

O.k., maar intussen ons wel mooi achterlatend met problemen. Chaos en toenemende ellende zoals onbetaalbare klimaatplannen, een zwabberende pandemie, angsten en hysterie….
Daar houden wij ons niet mee bezig. Ook niet met wat we zien dat indirecte machten als gevaarlijke ngo’s en machtige lobby’s allemaal voor die reset doen. Sterke netwerken over de hele wereld zijn zorgvuldig opgebouwd en worden tegen mensen gebruikt: maffia praktijken. Niet eenvoudig uit dat systeemdenken je los te maken. Niet eenvoudig uit de wurggreep van de angst te komen. Maar het kan voordat totale controle jullie machteloos maakt en de opgebouwde menselijke waarden in een keer zijn verdwenen.

Duidelijk. Bedankt.
Succes met het zoeken naar een echt nieuwe humane wereld!

Een lichtflits veegde het computerscherm schoon. Ik ging op zoek naar informatie. Dat vond ik vrij snel:

Episode 387 – Your Guide to The Great Reset

Joop Brussee

[home] [verhalen]