CHAOS

buitenaardse waarschuwing

De vraag voor het interview stond in een verrassende mail. Een afspraak volgde. Van achter het scherm van mijn computer tikte ik vragen in en antwoorden verschenen bijna onmiddellijk. Het is niet van belang wanneer de lezer dit interview naar het land der fabelen verwijst. Iedereen gelooft in het leven wat hij wil geloven.

Waarom valt mij de eer te beurt?
Toeval. Interviews geven wij op dit moment aan mensen over de hele wereld.

Wat moet ik me voorstellen bij buitenaards contact?
Niets. Onbelangrijk. Wij houden mensen een spiegel voor.

Hoe zit dat bij voorbeeld met de taal?
In technisch opzicht zijn wij verder dan jullie. Alles verloopt vanzelf. Elk interview wordt aangepast aan de locatie. Ook het type interview is verschillend. Nu met name over het westen.

Moet ik uitgaan van een soort van invasie op dit moment?
Nee. We willen zoveel mogelijk de bevolking wakker schudden. Voor het te laat is.

Hoezo ‘te laat’?
Vanuit ons standpunt in de ruimte zijn wij in staat globaal ontwikkelingen te zien. Vele jaren geleden zijn jullie een technocratische richting ingeslagen. Die voortgang is momenteel in volle gang.

O ja?
Er is sprake van toenemende dwang, van boven opgelegd. Voeg daarbij sterk materialisme, doorgeslagen consumentisme en opkomende anarchie en de chaos is compleet. Dat kan nog veel erger worden en voor jullie verkeerd aflopen.

‘Verkeerd aflopen’, hoe zien jullie dat?
Het eindpunt van de transformatie kan hierdoor plotseling al bereikt worden. In plaats van met elkaar de toekomst vorm te geven worden maatregelen opgelegd en dwingend controle opgelegd. Dit alles gebeurt onder het mom van klimaatverandering en vervolgens virusgevaar als spil voor deze transformatie. Een slecht pad, dat voorspelt weinig goeds. Laat Europa een voorbeeld zijn: in de schaduw worden wetten aangenomen. Steeds meer de macht centraal. Zoiets vervreemdt op den duur mensen van alles en iedereen.

Dat gaat een keer gaat knallen zoals de geschiedenis laat zien!?
Zo is het. Nooit alles van boven opleggen. Dat weten wij uit ervaring.

Hoe? Toch niet vanuit een totalitair systeem?
Denk niet in systemen en in links of rechts. Ga ervan uit dat mensen veilig en in vrijheid hun leven willen vormgeven. AI kan daarbij helpen, niet als vertrekpunt of doel.

Dat is een mooie gedachte, maar wat kan ik daarmee?
Kijk om je heen. Onderdrukking, machthebbers liegen. Daarbij zijn steeds meer valse beschuldigingen heel normaal. Corruptie en censuur aan de orde van de dag. De balans ontbreekt volledig. Aan het eind van een tijdperk gaat de beerput open. Natuurlijk zoekt iedereen houvast en zijn in chaos doodsbang te maken. De autoriteiten zijn cowboys geworden. Het regeren van een verdeeld en angstig volk is aantrekkelijk.

Wacht even. Zit de bestaande macht een gezonde ontwikkeling in de weg? Juist. Kijk naar macht en geld. Een groepje superrijken dat alleen maar rijker wordt geeft wereldwijd opdrachten en zorgt tevens voor dekking. Gangbare correcties en controles vanuit journalisten, rechters, wetenschappers en ook vanuit de religieuze hoek zijn afgevallen. Iedereen roept iets, of het nu waar is of niet. Als je veel geld hebt leef je in een andere wereld. Een alledaags voorbeeld: rijkdom geeft macht. Iemand kan rustig in zijn auto zo hard rijden als hij maar wil. Boetes? Hij lacht. Het rijbewijs koopt hij eenvoudig terug. Zelf vindt hij dit heel gewoon.

Over de top?
De eindtijd van de westerse beschaving in moreel opzicht lijkt begonnen. Op dit moment wordt gesproken over een grote reset. In werkelijkheid is het een transformatie naar een technocratie. Mensen moeten eerst extreem bang gemaakt worden. Als onderdeel van een een wereldwijd plan. Veel mensen voelen, mede door snelle communicatie dat iets niet klopt maar weten geen raad met dat gevoel. Een noodzakelijke voedingsbodem voor machthebbers om hun plannen uit te voeren.

Iets klopt niet, inderdaad. Geen enkele suggestie vanuit de overheid hoe je gezond kan leven. Alleen maar angst door vooral beelden via de media. Wat valt jullie daarbij op? Omkeringen en toenemende verstrengelingen. Soms de bizarre ontwikkeling dat onnodige maatregelen van een overheid door een meerderheid van de bang gemaakte burgers verdedigd wordt! De regenten gaan gesterkt door met hun macht, zich nog eigenzinniger gedragen, doen van alles in het wilde weg, in opdracht van die kleine groep of vanuit eigen belang. Dwingend, angsten blijven elke dag toenemen!

Wacht even. De promotie van een nieuwe wereld orde, die reset is dus in volle gang?
Van boven, ja. Zolang menselijke initiatieven in het klein op plaatselijk niveau met de natuur niet omarmd worden en zich niet kunnen uitbreiden, zullen extremen in arm en rijk toenemen. Denk na. Een nieuwe wereldorde door een klein groepje opgelegd! Op technologische grondvesten. Zoiets mist elke menselijke basis en betekent: zowel richting- als inhoudsloos!

Wat moet ik me daarbij van de nabije toekomst voorstellen?
Allereerst afbraak. Op een criminele manier vindt dat nu al plaats. Het humaan aspect is voor die superrijken niet interessant, volledig onbelangrijk. Dat kan ervoor zorgen dat de mensheid zoals die voor velen nu bestaat zal uitsterven. Ze worden robotten of diersoorten die vast zitten aan de techno-navelstreng van die topgroep.

Zo. Klinkt weinig aantrekkelijk. Is er een concreet gevaar op dit moment? Jazeker. Let op de propaganda over de Great Reset. Let op dat groepje superrijken. Vergeet niet dat zij lachen wanneer overheden makkelijk hun handtekening zetten in ruil voor geld en mooie beloften. Let op uitvoerende regenten die dwingend maatregelen blijven opleggen. Let op het zand dat ze strooien in ogen door het vertellen van mooie sprookjes. Kijk hoe mensen tegen elkaar worden uitgespeeld. Verraders worden beloond! Ze doen hun propaganda vanuit de comfortabele zetel van de media die de waarheid verkondigt. Onzin natuurlijk. Allemaal eenrichtingverkeer, zoals in oorlogstijd!

Zien jullie lichtpuntjes in dit gruwelijke totaalbeeld?
Alleen vanuit de basis, met de natuur kan volgens ons voor jullie een nieuwe cultuur groeien. Techniek gebruiken als hulp. Dat betekent gecontroleerd, op een natuurlijke manier AI inpassen. Laat jullie je geen vierde revolutie opdringen. Alles hangt af of het mondiaal vanuit die basis lukt een leefbaar kader te scheppen. Bedenk dat het gaat om de vrijheid van leven! Die staat nu op het spel.

Maar, hoe moet dat? Er zijn hier en daar initiatieven in het klein, dat weet ik. Maar hoe nu verder? Dat heeft dus wel zin?
Gebruik de huidige techniek vanuit die basis. Verder is het aan jullie. Wij waarschuwen en wijzen in een richting. Met een helikoptervisie vanuit de ruimte. Wij willen niets opdringen.

Intussen ons achterlatend met problemen, chaos en ellende: onbetaalbare klimaatplannen, een zwabberende pandemie, om maar iets te noemen!?
Daar houden wij ons niet mee bezig. Zoals ook niet met indirecte machten als gevaarlijke ngo’s, lobby’s met geld. Die vormen een onderdeel van opgebouwde en sterke netwerken over de hele wereld die een propaganda machine jarenlang stevig hebben neergezet. In onze ogen maffia praktijken. Niet makkelijk om daar tegenin te gaan. Maar nu kan het nog voordat jullie volledig onder totale controle zijn. De menselijke waarden verdwenen.

Duidelijk. Bedankt.
Succes met het zoeken naar een nieuwe humane toekomst!

Met een lichtflits werd het computerscherm schoongeveegd.

Joop Brussee

oktober 2020

[HOME]

Suggestie: