KIEZEN

politiek correct of logisch denken

De antwoorden op de zestien vragen in deze test geven uitsluitsel over de plaats van de invuller in de maatschappij: een politiek correcte burger of een logisch denkend mens.
Kruis uitsluitend de antwoorden aan waarop JA van toepassing is.

MULTIPLE CHOICE

1. Minister O. van binnenlandse zaken vindt dat het magazine Gezond Verstand (verschenen in 2020)* naast de Fabeltjeskrant (een tv programma, gestopt in 1974) behoort te liggen in de kiosk.

A Ze lijkt op andere collega’s die psychopathische trekjes vertonen.
B Zij leeft wellicht nog in een fabeltjes wereld, in de zeventiger jaren bij voorbeeld.
C Ze heeft maling aan vrijheid van meningsuiting en zegt nep als dat haar uitkomt.

2. Burgers worden geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven. De meeste besmettingen komen voor in huis wordt er gezegd.

A Beide maatregelen samen is onbegrijpelijk.
B Zoiets is een hoogst vreemd contrast
C Waar moet iemand dan naartoe om gezond te blijven?

3. Er blijft voortdurend een virus door de wereld razen.

A Bij deskundigen wereldwijd wordt verschillend en genuanceerd over virussen gedacht.
B De maatregelen takelen overal mens en maatschappij af, dat lijkt zelfs de bedoeling.
C Elk mens heeft altijd met veel virussen in het lichaam te maken, iets dat heel normaal is.

4. Is voor een virusbestrijding een vaccin nodig?!

A Een duidelijk wereldwijd verdien model kan iets met gezondheid te maken hebben.
B Tja, dan kun je voor alle kwalen, kwaaltjes en pijntjes wel een vaccin ontwikkelen.
C Wie weet; bijwerkingen door vaccinatie worden doorgaans er niet bij verteld.

5. Intussen worden ook maatregelen voor een opwarmend klimaat aan mensen opgelegd.

A Klimaathandel is een duidelijk wereldwijd commercieel project.
B Met cijfers en modellen vindt manipulatie plaats. Veel is gebaseerd op aannames.
C Duidelijk propagandamiddel, gestuurde marketing, zelfs een tiener kan als pion dienen.

6. Een mens wil natuurlijk zijn immuunsysteem versterken. Wat is aan te bevelen?

A De zon opzoeken in plaats van voortdurend handen wassen.
B Stoppen met tv kijken, kranten lezen en mondbedekking verwijderen.
C Veel zoenen, knuffelen en naar buiten gaan. Vooral sporten, samen juichen in een stadion.

7. Politici zijn als burgers, dat betekent dat ze ook gewoon maar mensen zijn.

A Regenten verdienen hun geld door er vrolijk op los te liegen en te bedriegen.
B Regenten beloven veel aan burgers in verband met de verkiezingen.
C Regenten houden zich meestal nooit aan beloften nadat ze gekozen te zijn.

8. Wordt de VN Agenda 21/30, De Grote Reset of De Vierde Revolutie momenteel uitgevoerd?

A Jazeker! Klaus Schwab vertelt daarover. Gewoon een Verenigde Naties project. **)
B Agenda VN 21/30 heeft een plan om de hele wereldbevolking te controleren.
C Klimaat en pandemie worden in deze agenda gebruikt om maatregelen in te voeren.

9. De mainstream media informeren de burgers niet of eenzijdig.

A Als er al nieuws uit Rusland komt, dan kan dat per definitie niet goed zijn.
B Cijfers missen voortdurend een context en zijn waarschijnlijk niet volledig.
C Als je kritiek hebt op de media word je direct voor complotdenker uitgemaakt.

10. De media houden mensen angstig voor nieuwe virus golven.

A De mainstream media geven door wat de machtshebbers willen.
B Voor gevaarlijke golven hebben we niet voor niets dijken aangelegd.
C Het leven golft altijd. Angst daarvoor is hetzelfde als bang zijn voor het leven.

11. Steeds meer rukt censuur op, vooral digitaal.

A Bij een trend is het altijd leerzaam naar het verleden te kijken.
B Bang voor censuur kan ook gecensureerd worden.
C Het is een dagtaak om de toenemende censuur bij te houden.

12. Wat te doen als je je gezond voelt en positief getest wordt?

A Moet je zelf weten. Een test zegt weinig tot niets. Zo gezond mogelijk verder leven.
B Vooral je niet bang laten maken.
C Aan je omgeving vertellen wat jij onder gezond verstaat.

13. Een test met een stick in de neus, kan dat een intra-nasaal vaccin zijn waardoor je DNA kan veranderen?

A Met die mogelijkheid moet je rekening houden.
B Het zou kunnen als afleiding voor vragen over een vaccin.
C In een chaotische tijd is werkelijk niets uit te sluiten, een test klinkt niet bedreigend.

14. Wat zegt deze Multiple Choice test eigenlijk?

A Dat bepaal je als deelnemer na afloop zelf.
B Misschien wel veel meer dan een PCR test.
C Dat zullen we nooit weten.

15. Kan het zijn dat de overheid ons in een hypnose toestand houdt?

A Moeilijk te beantwoorden wanneer je zelf in een hypnose zit.
B Door de voortdurende herhalingen heel waarschijnlijk.
C Kan nooit kwaad jezelf plotseling in de arm te knijpen.

16. Twee plus twee is vijf.

A Onzin. Dat is natuurlijk niet juist.
B Komt voor in het boek 1984 van George Orwell.
C Wat een gevaarlijke flauwekul zo’n vraag!

Einduitslag. 16 keer JA aangekruist: logisch denken combineert de invuller met politieke correctheid. Alle A, B en C’s , dus zestien maal drie = 48 keer JA aangekruist: gefeliciteerd logisch nadenker, je gelooft niet automatisch op gezag.

NB Bijsluiter: mogelijke bijwerking: meedoen aan bovenstaande test kan leiden tot wantrouwen van de reguliere macht en de media. (Waarschuwing: Deze test heeft geen enkele wetenschappelijke onderbouwing en is nooit vooraf op een dier losgelaten)

(2e waarschuwing: het kan zijn dat een politiek correct burger per ongeluk in de massa hypnose in gestapt; in dat geval zijn verzachtende omstandigheden van kracht omdat het moeilijk kan zijn uit deze situatie te geraken)

Joop Brussee

*) https://www.youtube.com/watch?v=sr4IcNi7xxM

**) https://www.corbettreport.com/greatreset/

[home] [vizier] [verhalen] [verleden]