MACHTIG

Vijf mannen stonden met het glas champagne in de hand bij het open venster. Een moment schrokken ze van een plotselinge koele windvlaag. Snel sloot M. het raam terwijl de anderen naar de tafel in het midden van de ruimte liepen waarboven een grote lamp hing die het licht ruim verspreidde. Een foto van bergen en zee, vanuit het venster genomen, was op drie wanden geprojecteerd. Op de ronde tafel stonden vijf computers. De schermen waren zwart. Toen de heren achter hun stoel stonden hief M. het glas.
‘Wat een prachtige start! Een werkelijk geweldig succesvolle verwezenlijking van de uitvoering van de agenda die hiermee nu echt begonnen is. Ons ideaal: vanuit de Ai gecontroleerde wereld komt dichterbij. Ik breng als eerste een toost uit op R. die een half jaar geleden voorspelde dat het met onze plannen de goede kant op zou gaan. Inmiddels is het duidelijk dat het meer dan goed gaat. Het versnelt! Proost!!’
Er werd instemmend geknikt, gemompeld en geluid van klinkende glazen vulde geruime tijd de ruimte. Toen iedereen achter de tafel zat begon M. te klappen. De anderen deden direct mee. Men keek elkaar intussen glimlachend aan. M. vervolgde:
‘Duidelijk is dat de effectiviteit van de lock downs de verwachtingen heeft overtroffen. Ik herinner me dat E. nog opmerkte dat we ons moesten realiseren dat we een experimentele periode in zouden gaan. Dat blijft zo maar we namen de juiste beslissingen. Terecht hadden we vertrouwen in de grondige voorbereiding. Na zoveel jaar was een stevig fundament uitgerold. Hier en daar strubbelingen maar ach, speldenprikken. De tweede stap, de corona stap zal ik maar zeggen is na het succesvolle klimaat verhaal, erin gegleden als koek. De angst heeft zich overal stevig genesteld. Proost!’
Iedereen hief het glas.
‘Vandaag zullen we vooral van gedachten wisselen hoe we voortgaan voor de korte termijn, tot 2025. Bijna iedereen van jullie zal te maken krijgen met toenemende weerstanden vanuit burgerbevolking. Daarvoor liggen weliswaar al plannen en maatregelen klaar maar de tijdbalk is belangrijk, de timing essentieel. Op welk moment is wat het beste uit te voeren. Ik geef de volgorde van sprekers aan. Jullie kunnen kort een voor een ter herinnering aangeven waar je op dit moment mee bezig bent. Allereerst R. die belast is met de controle van alle regeringen op het onderwijs, het staats eigendom maken van bedrijven en corporaties en natuurlijk de wereldregering.’
Hij kuchte een keer en zag dat iedereen licht knikte.
‘Om met dat laatste te beginnen…’ sprak R., maar M. onderbrak hem direct.
‘Moment R., ik wou eerst de volgorde aangeven, ik begrijp dat je, net als wij allemaal trouwens, popelt ons bij te praten.. Moment.’
Op alle gezichten verscheen een brede glimlach.
‘Als tweede O., die de one world items onder zijn hoede heeft. Zoals het digitale geld, de centrale bank en de controle over de militaire eenheid.’
O. keek naar M. en kneep de lippen op elkaar.
‘Geen makkelijk pakket O, we weten het’, sprak M..
‘E. als derde om een eind te maken aan nationale soevereiniteit, privé eigendommen, de familie zoals die bestaat, maar ook aan privé transport en alles eigenlijk wat met privé land te maken heeft. Oh ja, niet te vergeten het eind van de natuurlijke geneesmiddelen en ….. van de fossiele brandstoffen.’
Nauwelijks zichtbaar knikte E..
‘Zo te zien kan je het allemaal nog aan E.. Als vierde spreker neemt C. ons mee naar de controle, de elektronische snelweg, super mag ik nu wel zeggen want dat lijkt gesmeerd te gaan. Het lukt jou de mensen zo makkelijk mee te krijgen. Misschien hoef je op een dag alleen nog maar uit te voeren waar iedereen om smeekt. Mijn complimenten wat betreft de marketing!’
C. knikte en iedereen keek enigszins jaloers zijn richting op.
‘Chips en spelen’ zei C. Iedereen lachte. M. vervolgde:
‘Jij bent dus druk met de micro chipping en alles wat daarmee te maken heeft. De implementatie van het wereld Social Credit Systeem en de wereldwijde start van de 5G monitoring. De weerstand ertegen, maar dat zul jij straks wel verder uitleggen is nooit extreem groot geweest en zal zelfs snel nog verder afnemen.’
Hij nam een slok champagne voor hij verder sprak.
‘Tenslotte zal ik zelf deze sessie afsluiten en aangeven hoe nu verder met de plannen. Hoe de populatie in de juiste greep te houden, de verplichte vaccins, de beperkte vliegreizen, de concentraties in steden. De rest dus.’
Alle glazen gingen omhoog en na het drinken werden de computers aangezet.
Op de grote schermen werd de foto vervangen door een logo dat bij iedereen op het computerscherm verscheen.
‘Voordat R. begint, een mededeling van orde:
Nadat iedereen aan het woord is geweest lassen we een pauze in. Tijdens het eten kunnen we informeel met elkaar van gedachten wisselen. Later dan verder aan deze tafel discussiëren en voorlopige beslissingen nemen voor de komende periode.’
M. maakte een uitnodigend gebaar naar R..
Toen viel in een keer alle elektriciteit uit.

Joop Brussee

november 2020