HOOGMOED

Vijf mannen zaten aan de ronde tafel. Ze keken allen naar een beeldscherm waar een logo op te zien was. Ze luisterden naar een stem die de ruimte vulde.
‘En dan kom ik aan het laatste gedeelte van mijn betoog. De keuze van de man die van start kan met het beste plan hoe onze toekomst aangepakt kan worden.’
Onrustig schuiven twee mannen op hun stoel. Een derde glimlacht. De vierde geeft een knipoog aan de vijfde man die een slok neemt uit het glas champagne.
‘Degene die het meest duidelijke plan heeft ingediend en vanaf nu de leiding krijgt over de wereldwijde operatie is K. S. met zijn Great Reset, een jongensdroom wordt werkelijkheid.’
Terwijl een naargeestig uitziende man op leeftijd grijnsde volgde een langdurig applaus van de vier anderen.

Dezelfde vijf stond een jaar later voor het open venster met opnieuw een glas champagne in de hand. Een moment schrokken ze van een plotselinge koele windvlaag. Snel sloot S. het raam en de anderen liepen naar de ronde tafel in het midden van de ruimte waarboven een soort feestverlichting brandde. Op drie grote schermen was een foto, genomen vanuit het venster te zien. Toen alle vijf achter hun stoel stonden hief S. het glas.
‘Wat een prachtige start! Een werkelijk geweldig succesvolle verwezenlijking van de uitvoering van de agenda zoals ik die in mijn plan beschrijven had. Als eerste breng ik een toost uit op G. die een half jaar geleden voorspelde dat het met onze plannen de goede kant op zou gaan. Inmiddels is het duidelijk dat het meer dan goed gaat. Proost!’
Er werd instemmend geknikt, gemompeld en geluid van het klinken van glazen vulde geruime tijd de ruimte. Toen iedereen zat begon S. te klappen waarna de andere vier onmiddellijk volgden. Men keek elkaar glimlachend aan. S. sprak gedragen:
‘Het is duidelijk dat de effectiviteit van de lock downs in de wereld de verwachtingen hebben overtroffen. Ik herinner me dat E. nog opmerkte dat we ons moesten realiseren dat we een experimentele periode in zouden gaan. Gelukkig namen we toen de juiste beslissing. Iedereen had terecht vertrouwen in de voorbereiding. Het fundament was door velen voor ons stevig gelegd. Natuurlijk waren er en zijn er nog steeds hier en daar strubbelingen maar die kunnen we rustig speldenprikken noemen. In de volgende stap kunnen we het succesvolle klimaatverhaal dat er ook al ingleed als koek koppelen aan het medisch experiment. Daarvoor heeft de angst zich nu voldoende genesteld. Proost!’
Iedereen hief opnieuw het glas.
Vandaag zullen we van gedachten wisselen hoe we voortgaan voor de korte termijn tot 2025. Over de met toenemende weerstanden op sommige plaatsen. De te nemen maatregelen kent iedereen maar de tijdbalk is belangrijk. De juiste timing op de juiste plaats is nu van belang. Ik geef de volgorde van sprekers aan. Ter herinnering kort waar zij mee bezig zijn.
‘Allereerst R. die belast is met de controle van alle regeringen: op het onderwijs, het staats eigendom maken van bedrijven en corporaties en natuurlijk de wereldregering.’
Hij kuchte een keer en zag dat iedereen licht knikte.
‘Om met dat laatste te beginnen…’ sprak R., maar S. onderbrak hem direct.
‘Moment R., ik zal eerst de volgorde aangeven; ik begrijp je dat popelt ons iets over jouw aanpak te willen vertellen.’
Op alle gezichten verscheen een brede glimlach.
‘Als tweede O., die de one world items onder zijn hoede heeft. Zoals het digitale geld, de centrale bank en de controle over de militaire eenheid.’
O. keek op van zijn beeldscherm en kneep de lippen op elkaar.
‘Geen makkelijk pakket O, we weten het.’ sprak S.
‘E. dan als derde om een eind te maken aan nationale soevereiniteit, privé eigendommen, de familie zoals die bestaat, maar ook aan privé transport en alles eigenlijk wat met privé land te maken heeft en niet te vergeten het eind van de natuurlijke geneesmiddelen en van de fossiele brandstoffen.’
E. knikte.
‘Zo te zien kan je het allemaal nog aan. Als vierde spreker neemt C. ons mee naar de controle, de elektronische snelweg, super mag ik nu wel zeggen want dat lijkt gesmeerd te gaan. Het lukt jou de mensen makkelijk mee te krijgen. Misschien hoef je op een dag alleen nog maar uit te voeren waar het volk om smeekt. Mijn complimenten wat betreft de markering!’
C. knikte en iedereen keek enigszins jaloers zijn richting op.
‘Chips en spelen’ zei C. Iedereen lachte en ontspande de atmosfeer. S. vervolgde:
‘Jij bent dus druk met de micro chipping en alles wat daarmee te maken heeft. De implementatie van het wereld Social Credit Systeem en de wereldwijde start van de 5G monitoring. De weerstand ertegen, maar dat zul jij straks wel verder uitleggen is nooit extreem groot geweest. Je had het niet moeilijk tijdens de lock downs.’
C. stak zijn twee duimen omhoog en knikte.
Tenslotte zal ik zelf deze sessie afsluiten en aangeven hoe nu verder met de mensen. Controle op de populatie, de verplichte vaccins, de beperkte vliegreizen, de concentraties in steden. De rest dus. Plus hoe ik de angstmodus voor mij zie, voor ons allen belangrijk om de gewenste acties te kunnen uitvoeren.’
Alle glazen gingen omhoog en na een dronk keek iedereen op het scherm voor zich.
‘Voordat ik R. het woord geef nog even een mededeling van orde:
Nadat de plannen concreet zijn gemaakt lassen we een pauze in en kunnen we wat eten. Intussen informeel met elkaar van gedachte wisselen. Aan deze tafel kan de officiële discussie plaatsvinden. Later volgt mijn rapportage naar boven.’
S. maakte een uitnodigend gebaar naar G. Het werd stil. Ineens viel de elektriciteit uit en zaten de vijf in het schemer.

Joop Brussee

juli 2021

OVERZICHT