PLANNING

Vijf mannen zitten aan een ronde tafel. Ieder heeft een eigen beeldscherm voor zich waarop een logo. Vier van de aanwezigen kijken naar de vijfde.
‘En dan kom ik aan het laatste gedeelte van mijn betoog. Daarna krijgt iedereen de kans te vertellen hoe hij – wat betreft zijn opdracht – de toekomst voor zich ziet.’
Onrustig schuiven twee mannen op hun stoel. Een derde glimlacht. De vierde geeft een knipoog aan de vijfde die een slok neemt uit het glas champagne.
‘Degene die het meest duidelijke voorstel heeft ingediend zal de definitieve leiding krijgen over de mondiale operatie: de Great Reset, een oude droom wordt werkelijkheid.’
Terwijl een naargeestig uitziende man op leeftijd grijnst volgt een langdurig applaus.

Dezelfde vijf staan een jaar later voor het open venster met een glas champagne in de hand. Een moment schrikken ze van een plotselinge koele windvlaag. Snel sluit S. het raam waarna ze naar de ronde tafel lopen waarboven in diverse kleuren een soort feestverlichting brandt. Op alle vier de wanden is hetzelfde raam met het hetzelfde uitzicht te zien. Drie zijn virtueel. Wanneer de vijf mannen achter hun stoel staan heft S. het glas.
‘Een prachtige start! In korte tijd een werkelijk geweldig succesvolle verwezenlijking van de uitvoering van Onze Agenda zoals in mijn plan is beschreven. Als eerste breng ik een toost uit op G. die een half jaar geleden voorspelde dat het met onze plannen de goede kant op zou gaan. Inmiddels is het duidelijk dat het meer dan goed gaat. Proost!’
Er wordt instemmend geknikt, gemompeld en geluid van het klinkende glazen vulde geruime tijd de ruimte. Als iedereen zit begint S. te klappen waarna de anderen onmiddellijk volgen. Men kijkt elkaar glimlachend aan. Dan spreekt S. gedragen:
‘Het is duidelijk dat de effectiviteit van de lock downs in de wereld de verwachtingen hebben overtroffen. Ik herinner me dat E. nog waarschuwde dat we ons moesten realiseren een experimentele periode in te gaan. Gelukkig namen we de juiste beslissing, op het juiste moment. Het vertrouwen in de jarenlang grondige voorbereiding werpt zijn vruchten af. Inderdaad een meer dan stevig fundament. Natuurlijk waren er en zijn er nog steeds hier en daar strubbelingen maar ……laten we die speldenprikken noemen. In de volgende stap kunnen we het succesvolle klimaatverhaal koppelen aan het zogeheten medische experiment. De angst heeft zich nu stevig genesteld. Proost!’
Iedereen heft opnieuw het glas.

‘Vandaag zullen we van gedachten wisselen hoe we voortgaan tot 2025. Overleggen hoe om te gaan met toenemende weerstanden in sommige landen. De te nemen maatregelen kent iedereen maar de tijdbalk wordt vanaf nu steeds belangrijker. De juiste timing op de juiste plaats blijft van wezenlijk belang. Ik geef de volgorde van sprekers. Als warming up en tevens een herinnering waar zij zich mee bezig houden.’ Hij kucht een paar keer voor hij vervolgt.
‘Allereerst R. die belast is met de controle van alle regeringen: onderwijs, het staats eigendom maken van bedrijven en corporaties en de aankomende wereldregering.’
Alle vier knikken.
‘Om met dat laatste te beginnen…’ sprak R., maar S. steekt zijn hand op.
‘Moment R., ik zal eerst de volgorde aangeven; ik begrijp je dat popelt ons iets over jouw aanpak te willen vertellen…maar….moment.’
Op alle gezichten verschijnt opnieuw een brede glimlach.
‘Als tweede O., die de one world items onder zijn hoede heeft. Het digitale geld, de centrale bank en de controle over de militaire eenheid, nu nog eenheden.’
O. kijkt op van zijn beeldscherm, knikt en drukt de lippen stevig op elkaar.
‘Mmm. Geen makkelijk pakket O., we weten het allemaal.’ S. maakt een handgebaar naar E..
‘E. jij als derde om een eind te maken aan nationale soevereiniteit, privé eigendommen, de familie zoals die bestaat, maar ook aan privé transport; alles wat met privé land te maken heeft en niet te vergeten het eind van natuurlijke geneesmiddelen en van fossiele brandstoffen.’
E. knikt vriendelijk naar beide kanten.
‘Zo te zien kan je het allemaal nog aan E. Als vierde spreker neemt C. ons mee naar de controle, de elektronische snelweg. Super smart mag ik wel zeggen want alles lijkt gesmeerd te gaan. Het lukt jou zo makkelijk de bevolking mee te krijgen. Misschien hoef je op een dag alleen nog maar uit te voeren waar het volk om smeekt. Mijn complimenten wat betreft de marketing!’
C. knikt en ontvangt een paar jaloerse blikken.
‘Chips en spelen’, zegt C. Iedereen lacht en de atmosfeer ontspant. S. vervolgt:
‘Jij bent dus druk met de micro chipping en alles wat daarmee te maken heeft. De implementatie van het wereld social credit systeem en de wereldwijde start van de 5G monitoring. De weerstand ertegen, maar dat zul jij straks wel verder uitleggen is tot nog toe minimaal. Door terughoudendheid in informatieverschaffing. Je had het ook niet moeilijk gezien de vele medische afleidingen.’
C. steekt twee duimen omhoog en knikt.
Tenslotte zal ik zelf deze sessie afsluiten en aangeven hoe het nu verder moet met de wereldbevolking. Dat wil zeggen controle op de populatie, de verplichte vaccins, de beperkte vliegreizen, de concentraties in steden. De rest dus. Plus nog hoe ik de angstmodus voor mij zie in de toekomst, voor ons allen belangrijk om de gewenste acties te kunnen uitvoeren na de survival van de overgebleven bevolking. ’
Alle glazen gaan omhoog en na een dronk kijkt iedereen op het scherm voor zich.

‘Voordat ik R. het woord geef nog even een mededeling van orde: nadat de plannen concreet zijn gemaakt lassen we een pauze in en kunnen we wat eten. Intussen informeel met elkaar van gedachte wisselen over hoe we bij voorbeeld de sterftecijfers nog sneller kunnen opvoeren. Dat vereist een zorgvuldige planning. Aan deze tafel volgt later de officiële discussie voor het overzicht van mijn rapportage naar boven.’
S. maakt een uitnodigend gebaar naar G. Het wordt stil. Plotseling valt in een keer de elektriciteit uit, de beeldschermen worden donker en de vijf kijken verdwaasd in het rond. Een scherpe streep licht van de volle maan valt over de tafel.

Joop Brussee

7 november 2020

zicht

info