HOOGMOED

spannend op de top

Vijf mannen stonden met het glas champagne in de hand voor het enige venster in de schaars verlichte torenkamer. Ze schrokken een kort moment van een onverwachte koele windvlaag. Snel sloot M. het raam terwijl de anderen naar het midden van de ruimte liepen waar een grote lamp licht uitstraalde boven de ronde tafel met vijf computers. Toen de heren achter hun stoel stonden hief M. het glas.
‘Wat een prachtige start dit jaar! Een werkelijk geweldig succesvolle verwezenlijking van de uitvoering van de agenda die hiermee eindelijk echt begonnen is. Het ideaal komt dichterbij. Ik breng als eerste een toost uit op R. die een half jaar geleden voorspelde dat het met onze plannen de goede kant op zou gaan. Inmiddels is het duidelijk dat het meer dan goed gaat. Het versnelt zelfs! Proost!!’
Er werd instemmend geknikt, gemompeld en geluid van klinkende glazen vulde geruime tijd de ruimte. Toen iedereen achter zijn computer zat begon M. te klappen. De anderen deden direct mee. Men keek elkaar intussen glimlachend aan. M. vervolgde:
‘Duidelijk is dat de effectiviteit van de handjevol maatregelen de verwachtingen heeft overtroffen. Ik herinner me dat E. in het voorjaar nog opmerkte dat we ons moesten realiseren dat we een experimentele periode in zouden gaan. Dat blijft voorlopig zo, maar tot nu toe namen we de juiste beslissingen op de gewenste route. Terecht hadden we vertrouwen in de grondige voorbereiding over de hele wereld. Het uitgerolde stevige fundament zal nu zijn vruchten gaan afwerpen. Hier en daar de verwachte weerstanden maar ach, speldenprikken horen erbij. We hebben een forse voorsprong genomen. De tweede stap, de corona stap is na het succesvolle klimaat opstapje, er massaal ingegleden als koek. Dankzij onze investeringen en grote inzet heeft de angst zich mondiaal stevig genesteld. Proost!’
Iedereen hief het glas.
‘Vandaag zullen we vooral van gedachten wisselen hoe we voortgaan voor de korte termijn, in ieder geval globaal tot 2025. Wel zal vanaf nu bijna iedereen van jullie te maken krijgen met flinke weerstanden vanuit het volk. Daarvoor liggen weliswaar plannen en maatregelen klaar maar voortdurend zullen we de tijdbalk in de gaten houden en eventueel bijstellen. Dat is belangrijk om de voorsprong die we hebben natuurlijk te behouden. Niet teveel van het wakker wordend volk, zal ik maar zeggen.’ Hij keek rond en zag dat iedereen instemmend knikte en glimlachend dronk van de champagne. ‘Misschien nog belangrijker is dat we het vandaag eens worden over de volgende fase. De timing, op welk moment plannen we wat, in welk land. Daarover moeten we het absoluut eens worden. Verdeeldheid kan vanaf nu gevaarlijk zijn.’ Er werd licht door alle aanwezigen geknikt. ‘De volgorde van sprekers. Allereerst R. die belast is met de controle van alle regeringen op onderwijs, het staats eigendom maken van bedrijven en corporaties en niet te vergeten natuurlijk, de toekomstige wereldregering.’
Hij kuchte een keer en zag dat iedereen licht knikte.
‘Om met dat laatste te beginnen…’ sprak R., maar M. onderbrak hem direct.
‘Moment R., ik wil eerst de volgorde aangeven; ik begrijp dat je, net als wij allemaal trouwens, popelt ons bij te praten. Moment.’
Op alle gezichten verscheen een glimlach.
‘Als tweede O., die de one world items onder zijn hoede heeft. Zoals het digitale geld, de centrale bank en de controle over de militaire eenheid.’
O. keek naar M. en kneep de lippen op elkaar.
‘Geen makkelijk pakket O., we weten het’, sprak M..
‘E. als derde om een eind te maken aan nationale soevereiniteit, privé eigendommen, de familie zoals die bestaat, maar ook aan privé transport en alles eigenlijk wat met privé bezit van land te maken heeft. Niet te vergeten het eind van de natuurlijke geneesmiddelen en ….. van de fossiele brandstoffen.’
Nauwelijks zichtbaar knikte E..
‘Zo te zien kan je het allemaal nog aan E.. Als vierde spreker neemt C. ons mee naar de controle, de elektronische snelweg. Dat gaat super, mag ik nu wel zeggen, dat lijkt gesmeerd te gaan. Het lukt jou zo makkelijk om de mensen mee te krijgen. Misschien hoef je op een dag alleen nog maar uit te voeren waar iedereen om smeekt. Mijn complimenten wat betreft de marketing!’
C. knikte en iedereen keek enigszins jaloers zijn richting op.
‘Chips en spelen’ zei C. Iedereen lachte hartelijk. M. vervolgde:
‘Jij bent dus druk met de micro chipping en alles wat daarmee te maken heeft. De implementatie van het wereld Social Credit Systeem en de wereldwijde start van de 5G monitoring. De weerstand hiertegen, maar dat zul jij straks wel verder uitleggen is nooit extreem groot geweest en lijkt dacht ik nog meer af te nemen.’
Hij nam een slok champagne.
‘Tenslotte zal ik zelf deze sessie afsluiten en aangeven hoe nu verder met de plannen. Hoe de populatie in de juiste greep te houden, de verplichte vaccins, de beperkte vliegreizen, de concentraties in steden. Kortom, de rest.’
Alle glazen gingen opnieuw omhoog en de computers werden aangezet.
Op de schermen werd de foto vanuit de toren vervangen door een logo.
‘Voordat R. begint, een mededeling van orde: nadat iedereen aan het woord is geweest lassen we een pauze in. Tijdens het eten kunnen we informeel met elkaar van gedachten wisselen. Later verder aan deze tafel discussiëren en voorlopige beslissingen nemen voor de komende periode vanuit de vastgestelde tijdlijn.’
M. maakte een uitnodigend gebaar naar R. Deze begon: ‘Wat mij betreft geldt voor ons allemaal dat we moeten oppassen. Niet bang zijn op tegenwerkingen, maar opletten dat kwaadwillenden geen enkel idee van ons afpakken en die omdraaien om vervolgens zelf uit te voeren. Ik doel hier met name op een mogelijke list. Dat gezegd hebbend…..’
In een keer viel alle elektriciteit uit.

Joop Brussee

*) https://www.stopworldcontrol.com/nl/rapport/

[home] [verhalen] [vizier] [verleden]