MORGEN

voor het heden

OMHELZEN

Wil je leven in een knuffel?

Fluit maar naar die knuffel.

***

TWEE

Leven is leren omgaan met polariteit.

Goed en Fout, donker en licht, dun en dik, groen en rood, links en rechts………..

Elke dag weer kiezen; een leven lang.

***

LUCHT

‘Waar woon je eigenlijk?’, was de vraag, ‘je bent dan hier, dan weer daar.’

‘In het midden’, was het antwoord, ‘denk aan vliegtuig, trein, auto, bus………. ‘

*******

Joop Brussee

vanaf december 2020

zot

info