Hoera! hoeree!

Tao en Dao zitten op de hometrainers en trappen; de garage is versierd met vlaggetjes van veel landen; rond de hometrainers staan overal bossen tulpen.

T Wat denk je, zou er iemand komen opdagen? Lopen mensen uit de buurt hiervoor warm?
D Waarschijnlijk te koud. We concurreren met ijspret.
T Alle koek-en-zopie nu zelf opmaken?
D Ja, dat is onze warme lunch dus.
T Of hadden we in de flyer beter de naam van Putin bij de toespraak niet kunnen noemen?
D Misschien beter geweest. Hoe laat is het?
T We hebben aangekondigd dat we nu beginnen.
D Dan beginnen we.
T Gewoon om en om het publiek toespreken. Compacte versie. hij stapt af werpt een blik naar buiten en gaat in de deuropening staan
D Maskers? Afstanden? hij zet een ijsmuts op
T Iemand bezorgd voor een nieuwe uitbraak?
D Niemand bezorgd.
T O.k. Ga je gang.
D op gedragen toon Beste vrienden, dames en heren.
T Gelukkig geen gender gedoe.
D terzijde naar Tao Je gaat me toch niet telkens onderbreken?
T Nee. Dat zou onbeleefd zijn. Ook Klaus liet Putin voor het Wereld Economisch Forum ook gewoon uitspreken. Gaat uw gang mister president, beste Vladimir.
D schraapt zijn keel Het is duidelijk dat het tijdperk van pogingen om een gecentraliseerde unipolaire wereldorde op te bouwen voorbij is.
T Hoera! hij applaudisseert.
D In feite was dit nog niet eens begonnen. Er is slechts een poging in die richting gedaan, maar ook dat is geschiedenis.
T Hoeree! Geen globale reset dus!! hij applaudisseert harder
D Een dergelijke monopolievorming is gewoonweg per definitie in strijd met de culturele historische diversiteit van onze beschaving.
T Zo is dat. Zo is dat. klapt op elke woord Zo-is-dat fluit op zijn vingers, maakt een rondedans; intussen stapt Dao af
D Jouw beurt, het vervolg, tweede deel. Hup. Tao klimt op zijn hometrainer. Dao neemt positie in, kijkt naar de straat en haalt schouders op.
T Wij staan op hetzelfde standpunt als Helmut Kohl, voormalig kanselier.
D Van Duitsland. Wacht even, de bevolking van ons buurland werd bewust misleid om maatregelen te kunnen invoeren. Meer angst aanjagen door gruwelijke beelden.
T terzijde Aldus ‘Die Welt’, die geheime mails citeert tussen wetenschappers en politici.
D Ja, en er werd onderhandeld welke cijfers over dodental naar buiten gebracht zouden worden. Alsjeblieft. Nog meer bewijs over corrupte…? Oh sorry Vladimir, voor deze onderbreking.
T Indien de Europese cultuur ook in de toekomst een van de centra van de wereldwijde beschaving wil blijven dan zullen Europa en Rusland een eenheid moeten vormen………… D Hoera, hoeree! hij applaudisseert en doet de zo-is-dat yel opnieuw.
T Wij zijn daartoe bereid, het is onze wens, ons streven.
D Hoera! Laat de liefde beginnen!
T Liefde is niet mogelijk als deze eenzijdig is. Ze moet wederzijds zijn.
D Einde toespraak. Geen masker. Geen afstand. Iemand bezorgd voor een nieuwe uitbraak?
T Niemand bezorgd. op ontspannen toon Nu ga ik weer verder met mijn schaakpartij. hij drukt op een knop en muziek van kozakkenkoor klinkt Dao stapt op zijn hometrainer en trapt naast Tao; ineens stopt de muziek
D Toch jammer dat de buurt het laat afweten
T Terwijl dit eindelijk goed nieuws is. Zo’n toespraak geeft in ieder geval weer hoop.
D Hoewel…
T Bedoel je….. zou hij dit echt menen?
D Precies.
T Waar komt die twijfel bij jou ineens vandaan.
D Ik heb gewoon moeite om welke politicus dan ook te vertrouwen. Herinner je je Boris Johnson nog?
T Ja, joviaal, zelfstandig Britain, die draaide ineens om, leek wel omgekocht.
D Ik moet ineens denken aan dat Russische vaccin.
T Dat had eigenlijk gewonnen, als 1e kwam dat op de markt toch?
D In het westen volledig genegeerd.
T Omdat het iets uit Rusland was, dus dat kan nooit betrouwbaar zijn.
D Terwijl de russen als eerste onze bevrijders waren aan het eind van wo 2 door een ondraaglijke lijdensweg. Geldt die afkeer trouwens ook voor gas uit Rusland?
T Ondraaglijk….ehh. Daar gaat het nu even niet om.
D Toch vreemd dat bij ons aan de noodrem getrokken wordt: levensgevaarlijk virus en een vaccin is de oplossing voor ondraaglijk lijden op het moment dat zoiets in Rusland…….
T Stinkt ook weer…. waar gaat het nou om: gezondheid of geld of…..
D …. of iets dat we niet mogen weten. Samenwerken kan vreemd genoeg wel in de ruimtevaart.
T Stel nou even dat Vladimir het wel meent in die toespraak.
D Dan heeft hij als briljant schaker netjes op de noodrem getrapt.
T Aan ons mensen de tijd gegeven om met elkaar in actie te komen.
D Maskers? Afstand? Wie is bezorgd?
T Niemand bezorgd zo te horen.
Ze trappen en kijken naar de bloemen in de deuropening.
D Wat doen we met al die tulpen voor de toeschouwers die nu op de schaatsen staan?
T Verdelen. Onze huizen opfrissen.
D Achter glas hopen dat deze toespraak niet aan dovemansoren is geweest
T Wanneer zullen we dat weten?
D kijkt naar de bloemen Hoe lang blijven die goed?
T Gelukkig zijn ze van plastic.
Terwijl ze sneller beginnen te trappen lopen buiten een paar buren met schaatsen langs; ze werpen slechts een korte blik naar binnen

Joop Brussee

13 februari 2021

rebels info