GEDACHTEN

Bevrijding?

….samenleving waarin alles draait om een vorm met verborgen of valse emoties. Zonder inhoud maar in plaats daarvan bombardementen modellen en cijfers liefst voor elk anoniem individu. Waardoor iemand eenzaam wordt. De schrijver wist niet dat op een dag zijn satire mondiaal gebruikt zou worden voor een echt experiment……….

*

Natuurlijk

‘Voor het eerst ben ik gaan nadenken over gezondheid na een gesprek met een kruidenvrouw, lang geleden. Zij vertelde mij over het evenwicht in de natuur. Ziekte noemde zij een vorm van onbalans. In de natuur is alles gericht op het handhaven en terugbrengen van evenwicht zei ze, alles op herstel. Daarvoor komt energie vrij als je daarvoor tenminste ruimte geeft.’

*

Jungle

Op een ochtend stopte die vriend mij een grote kniptang in de handen en nam me mee naar een veldje waar een aantal bomen enkele meters van elkaar stond.
‘Ik zal je nog niet met de echte jungle laten kennismaken’, sprak hij, ‘je bent bang voor slangen en ander gedierte, je zult niet goed luisteren naar wat ik vertel.’

*

OVERZICHT