HOUVAST

De opdracht was een tekening te maken van een klasgenoot die voor het bord stond. Hij was gehuld in klassiek Griekse kleding. Ik staarde geruime tijd naar het blanco papier. Tekenen was niets voor mij. Voorzichtig begon ik met streepjes en krassen, met het begin van de arm waar een lap stof over hing. Plotseling stond de leraar naast mijn tafel. Hij nam het potlood van mij over en zette een aantal forse lijnen op het papier.
‘Kijk’, zei hij, ‘jij begint in details maar durf nu eens vanuit de hele pose te werken. Neem het model goed in je op en zet dat totaalbeeld grof neer. Later vul je de details in.’
Deze korte instructie zou ik nooit meer vergeten.

Wanneer je in de bioscoop zit ben je benieuwd naar de film, bereid je over te geven. Stel je voor dat het eerste wat je ziet een roofvogel is die vliegt in de bergen. Wat gaat op die locatie gebeuren? Je wordt nieuwsgierig, wat gaat daar gebeuren? Maar, stel nu dat het eerste beeld die vogel in de lucht is? Dat roept de vraag op: waar vliegt die vogel? Tot het moment dat de omgeving duidelijk is blijft deze vraag in je hoofd. Lange tijd shots van details of onderdelen bouwt spanning, suspense op, het rustpunt of het houvast wordt uitgesteld.

Anderhalf jaar worden mondiaal met allerlei details angst aangejaagd alsof het een spannende film betreft. Keurig zorgen media voor de dagelijkse aanvoer. Een totaalbeeld wordt nooit gegeven. De meeste mensen klampen zich vast aan wat van buiten op hen losgelaten wordt in details met beperkte informatie: cijfers en modellen, beelden en teksten. Ze vertellen allemaal hetzelfde verhaal. Je leeft dan in de waan te denken dat je weet wat er mondiaal voor gruwelijks aan de hand is; bibbert gespannen en goedgelovig in het dorp Nederland.

Vorig jaar werd het na een breed uitgemeten uitbraak duidelijk dat de hele zogenaamde pandemie moest uitmonden in een vaccin. Informatie vanuit diverse bronnen uit vele landen was nodig. Ik verdronk bijna ik in een poel van tegenstrijdigheden en vreemde maatregelen die overal in de wereld opdoken. Later begonnen medeburgers als in de film 1984 massaal in angst eenzelfde kant op te lopen, media en overheid gaven het houvast. Gewoon van gedachten wisselen met elkaar was in een klap verdwenen. Nadenken bijna verboden. Censuur volgde.

Met z’n allen zijn we plotseling in de greep van een wereldmacht terechtgekomen die ons zware beperkingen oplegt. Die macht wil dat we denken zoals de uitvoerende autoriteiten via de media ons voorschrijft. Hun voortdurend wisselende opdrachten zijn onbegrijpelijk geworden, onwerkelijk of zelfs stompzinnig: voor onze gezondheid zoveel mogelijk ongezond leven. Toch geven burgers daar massaal gehoor aan, op zoek naar een houvast. De media lokt iedereen in een slangenkuil. Intussen wordt het Agenda 30 masterplan steeds verder uitgerold.

Geen mens krijgt de kans iets bij te dragen aan dat plan, dat communistisch klinkt. Alles van boven bepaald en aangeleverd. Mens zijn, de ziel is daarbij niet meer nodig, alleen telt het nemen van een zogenaamd vaccin. Na injecties kan iemand zich volledig ontspannen. Dat wordt in een totaal beeld dat zij dat aanreiken beloofd. In eerdere tekenlessen mocht ik natekenen, een kopie maken van een bestaande illustratie, dat was voldoende. Zelf creatief zijn? Niet nodig. In de draadloze wereld van de toekomst zal het leven onzichtbaar worden gestuurd. Alles, zelfs gedachten komen van buiten.

Tijdens die bewuste tekenles zocht ik houvast bij een detail. Maar dat was er niet, in werkelijkheid priegelde ik mij voort en verlangde naar het eind van de les. Ik kende tot dat moment het inkleuren en namaken van een dik omlijnde tekening. Deze leraar dwong mij te kijken, het geheel te zien. Dat werkte door in mijn leven: hoofd- van bijzaken onderscheiden, informatie in een context plaatsen, nooit angst jezelf te verliezen in details. Het houvast in jezelf. Durf was nodig zei hij nog. En gelijk had hij. Geen opgedrongen Pandemie film, je niet afhankelijk maken van makers die je een rustpunt gunnen wanneer het hun uitkomt. Dank aan deze leraar, een echt mens.

Joop Brussee

12 september 2021

INTRO

https://startpagina.onzereset.nl/

https://www.flemingmethod.com/