GELIJK

oude wijsheid

Een beroemd rechter werd gevraagd recht te spreken.

Twee partijen stonden in een zaak tegenover elkaar.

Hij luisterde eerst naar de ene partij, dacht na en sprak: jullie hebben gelijk.

Hij luisterde daarna naar de andere partij, dacht na en sprak: jullie hebben gelijk.

Waarna zich een derde partij aandiende.

‘Edelachtbare, wat doet u nu? U geeft beide partijen gelijk!’

Hij luisterde, dacht na en sprak: jullie hebben gelijk. 

Hamerslag. Zaak gesloten.

opgetekend door

Joop Brussee

3 april 2022

zot

info