Verlos ons…..

Ta en Dao zitten op een terras en kijken naar een gordijn van regen door een tropische storm.

D Verlos ons van het kwade

T Geef ons het goede

D Dat is hetzelfde

T Dan is het niks

D Hoezo?

T streep het tegen elkaar weg

ze luisteren naar de geluiden van regen en wind

T Het kwade. Ongrijpbaar als een dief in de nacht

D Het betekent wel abstract. Niet iets concreet

T Ja. Alsof het niet gebeurt of niet bestaat

D Of het bestaat en gebeurt zonder dat wij dat zien

ze zwijgen geruime tijd

T Zou op een moment als dit iemand een geloof hebben verzonnen? Iets dat vertrouwen geeft?

D Verlos ons van kwade geesten?

T Ja zoiets. Dat past hier wel.

D En iemand anders begon in de gaten te krijgen dat het leven vanzelf golft, dan op en vervolgens neer en op ….

T Het lijkt wel wetenschap.

ze drinken zwijgend hun thee

D Wanneer je dan ziet dat het water maar van boven blijft stromen….

T Heb je vertrouwen nodig dat het een keer ophoudt

D Dat na regen …. nou ja …. de zon ….

T Precies. Simpel. Eigen waarneming

D Golfbeweging , volledig met je eens. Maar……..ga door

T Het probleem is dat je nooit weet of je zit of te maken hebt met met een korte of een lange golf. Je wilt graag dat het dal weer bezig is te klimmen naar een top, maar…

D Zo ontstond waarschijnlijk het bidden. Het hopen op snel betere tijden

ze zwijgen

T Verlos ons van het kwade dat nu de wereld regeert, haar in een knellende greep houdt

D Van omkeringen, leugens, demoniseren…….

T fluistert Neem dan meteen deze regen mee

D Maar, dat is een zegen

T Voor hier ja. Voor ons ligt dat iets anders

D O.k. Verlos ons van die eeuwig durende regen. Zodat we weer kunnen leven

T fluistert Dit is het leven

ze bestellen nieuwe thee

Joop Brussee