GRIJS

De jongen vraagt:
Wat is het geheim opa
van al die grijze haren op uw hoofd?
De man staart in de verte.

Hij denkt.

Verven en vrezen,
vloeken en verlangen,
zoenen en zeuren,
schrijven en schrappen.

Hij aarzelt.

Dollen en hollen,
snaaien en graaien,
juichen en jatten,
de dikke en de dunne.

Hij wil iets zeggen.

Op ende neer,
heen ende weer,
uit ende in,
nee, nu even geen zin.

De jongen wacht
Het geheim van….
De man zegt met een strak gezicht:
...door al dat zoeken naar evenwicht

Joop Brussee

***

dot

O V E R Z I C H T