’44

‘Iedereen heeft een geschiedenis, maar het is zelden een belangrijke.’

Gerard Reve, schrijver 1923 – 2006

78 Jaar geleden, in 1944 zag ik het licht in het Academisch Ziekenhuis in Leiden.

OMZIEN

*

OVERLEVEN

Je bent er voor je broer.

*

GOLVEN

Straks ga je je vader zien.

*

KAST

Tegen niemand durf ik iets te zeggen.

44

O V E R Z I C H T